Välkommen till förskolan Kotten i Botkyrka

Vi är en liten förskola med stort hjärta!

 

Vi är engagerade pedagoger och föräldrar där alla är delaktiga och strävar efter fortsatt utveckling.

 

Vi följer läroplanen för förskolan och Montessoripedagogiken i vårt möte med de barn som finns på förskolan idag.

Vi tror på barnet och dess förmåga.

Vi ger barnen tid att utvecklas i sin egen takt genom att vi följer barnens rytm och behov.

Vi värnar om barnens valmöjlighet; att även det lilla barnet ska kunna påverka sin egen vardag.

Vi möter varje barn utefter dess individuella utvecklingsnivå, där vi erbjuder inspirerande och lustfyllt lärande.

Vi bjuder in till samspel med barnen och ser det kompetenta barnet.

Vi skapar relationer och gemenskap där allas unika personligheter och förmågor respekteras.

 

Om Ni vill bli delaktiga i vår gemenskap där fokus ligger på det bästa för barnet så kontakta oss för ett personligt informationsmöte

Inloggning medlemmar