Föräldrarnas roll

Ett föräldrakooperativ bygger på föräldrarnas engagemang. Hos oss på Kotten innebär ett medlemskap att vi föräldrar ställer upp och har jour om någon i personalen är sjuk enligt ett rullande schema samt städar 1-2 ggr/termin. Dessutom ska man deltaga vid fixarkvällar, storstädningsdagar samt föräldramöten. Varje familj blir även indelad i en ansvarsgrupp.

Läs mer: Föräldrarnas roll

Inloggning medlemmar