Lättare för föräldrar att söka barnomsorg via ny e-tjänst

Barn- och ungdomsförvaltningen har infört en ny e-tjänst som gör det enklare för föräldrar att ansöka om plats på förskola och till pedagogisk omsorg. Samtidigt tar förvaltningen bort alla blanketter och justerar reglerna för barnomsorg.

Logga in på webbtjänsten på www.botkyrka.se/barnochutbildning.

Inloggning medlemmar