Föräldrarnas roll


Ansvarsgrupper

Underhållsgrupp: Ansvarar bland annat för underhållet av Kottens inne- och ute miljö och anordnar fixarkvällar 1ggr/termin.

Städgrupp: Upprättar städschema och städrutiner, har kontakten med städfirman samt anordnar storstädning 1ggr/termin.

Festgrupp: Ansvarar för Kottens familjeaktiviteter (inkl den årliga familjeutflykten), köper presenter samt fixar fikat till de aktiviteter som anordnas.

Administrativgrupp: Upprättar adress och jourlistor, uppdaterar ansvargrupplistan samt håller föräldrapärmar uppdaterade.

Itgrupp: Ansvarar för datorer, telefoner, mobiler, hemsidan och marknadsförning.

Föräldragruppen: Informerar nya föräldrar, har uppföljningssamtal med nya föräldrar gällande föräldrakooperativets drift (tex. angående ansvarsgrupperna) samt håller i föräldramötena (2ggr/år).

Dessutom har vi en Styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig medlemsansvarig och lokalansvarig samt två suppleanter. Styrelsen ansvarar för ekonomin och personalen. Tanken är att varje familj sitter i styrelsen en mandatperiod (2 år) någon gång under barnets tid på förskolan.

Inloggning medlemmar