Pedagogik

Att barn har spring i benen vet nog alla, men att barn också har behov av lugn och ro och att få koncentrera sig på en uppgift är inte alltid lika självklart. På Kotten arbetar vi med Montessoripedagogiken som grund. Det innebär att barnen får möjlighet att i egen takt utveckla sina färdigheter, varje barn är unikt och barnens lust att lära tas tillvara genom att de erbjuds olika spännande, väl utprövade övningar - beroende på vilken utvecklingsfas de befinner sig i.

På Kotten är allt anpassat efter barnens behov!

Inloggning medlemmar