Om Kotten

Botkyrka intresseförening för Montessoripedagogik, BoMo bildades i juni 1986 av Montessoriintresserade föräldrar i Botkyrka kommun. Under åren har intresset för Montessoripedagogiken spridits inom kommunen och intresserade föräldrar har bildat egna föreningar och startat förskolor i egen regi. För dig som förälder innebär föräldrakooperativsformen delaktighet i  verksamheten och  goda möjligheter till insyn och engagemang i ditt barns vardag.

Inloggning medlemmar